Ενεργειακό Πιστοποιητικό Ακινήτου (ΠΕΑ)


Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι ένα έγγραφο που αποτυπώνει και δηλώνει την ενεργειακή κατανάλωση των κτηρίων ή τμημάτων αυτών. Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό εκδίδεται αποκλειστικά από Ενεργειακούς Επιθεωρητές-Μηχανικούς.Για να εκδοθεί το Ενεργειακό Πιστοποιητικό θα γίνει αυτοψία του χώρου, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και μετρήσεις.Όταν εκδοθεί το Ενεργειακό Πιστοποιητικό του κτηρίου σας ή τμήματος αυτού, θα το κατατάσσει σε μια από τις ενεργειακές κατηγορίες που έχει καθορίσει το Υ.ΠΕΚ.Α.

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για:

Την πώληση ή την μίσθωση κάθε κτηρίου μεγαλύτερου των 50 m², σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 100/2010.

Την περίπτωση που ενταχθείτε στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ Οίκον, ανεξάρτητα από την εμβαδόν του κτηρίου.

Τη μίσθωση επαγγελματικών χώρων, όπως γραφεία, ιατρεία, καταστήματα, εστιατόρια κτλ.

Για να εκδωθεί το ΠΕΑ απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία ανά περίπτωση:

Για κατοικίες με οικοδομική άδεια μετά το 1983, χρειάζονται τα παρακάτω σε απλές φωτοτυπίες:

 1. Άδεια Οικοδομής
 2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί
 3. Τοπογραφικό Διάγραμμα
 4. Μελέτη Θερμομόνωσης
 5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών
 6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ
 7. Αριθμός Κτηματολογίου
 8. Φύλλο συντήρησης κεντρικής θέρμανσης
 9. Στοιχεία ιδιοκτ
 10. Το συμβόλαιο του ακινήτου
 11. Αντίγραφο δήλωσης Αυθαιρέτου ή Ημιυπαιθρίου (εάν έχει γίνει σχετική δήλωση)

Για κατοικίες με οικοδομική άδεια μετά το 1983, χρειάζονται τα παρακάτω σε απλές φωτοτυπίες:

 1. Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας (προαιρετικό)
 2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί και θα εκδοθεί το Ενεργειακο Πιστοποιητικο
 3. Τοπογραφικό
 4. Μελέτη Θερμομόνωσης
 5. Λογαριασμός της ΔΕΗ
 6. Αριθμός κτηματολογίου
 7. Φύλλο συντήρησης κεντρικής θέρμανσης
 8. Στοιχεία ιδιοκτήτη
 9. Το Συμβόλαιο του ακινήτου
 10. Αντίγραφο δήλωσης Αυθαιρέτου ή Ημιυπαιθρίου (εάν έχει γίνει σχετική δήλωση)

Για τα υπόλοιπα κτήρια (πχ καταστήματα ή γραφεία) εκτός από τα προηγούμενα δικαιολογητικά χρειάζονται ακόμα:

 1. Μελέτες και σχέδια Ηλεκτρομηχανολογικών (Θέρμανσης, κλιματισμού, κλπ.)
 2. Φύλλο συντήρησης κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού
 3. Ισχύς κλιματιστικών

Η διάρκεια του πιστοποιητικού είναι 10 χρόνια, όπως αυτή έχει οριστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) με το προεδρικό διάταγμα 100/2010.Σε αυτό το διάστημα το ενεργειακό πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσες φορές κριθεί απαραίτητο για την ενοικίαση ή πώληση του ακινήτου.Η μόνη περίπτωση που ενδέχεται να εκδοθεί νέο ενεργειακό πιστοποιητικό είναι εάν ο ιδιοκτήτης προχωρήσει σε παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, οπότε με το νέο έντυπο θα αποτυπώνεται η ενεργειακή αναβάθμιση.

Σχετικά άρθρα